Świadomy konsument i jego wpływ na środowisko

Kosz z zakupami

Podejmowane przez nas decyzje zakupowe w sklepach i marketach mają ogromy wpływ na środowisko naturalne. Dzisiejszy konsumpcyjny model życia wypracował w nas jako konsumentach linearne podejście do produktu kup → zużyj → wyrzuć. Takie podejście sprzyja ilości zakupionych produktów, a następnie powstałych z nich odpadów. Analizując ten trend w stosunku do ilości wytworzonych przedmiotów, długości ich użytkowania oraz wygenerowanych z nich odpadów, powstało pojęcie świadomości ekologicznej.

Czym jest świadomość ekologiczna?

Świadomość ekologiczna w swoim zakresie ma przede wszystkim ogólnie pojętą chęć dbania o środowisko naturalne. Osoba świadoma ekologicznie, nazywana inaczej świadomym konsumentem, rozumie relacje pomiędzy pozyskanym surowcem, wyprodukowanym przedmiotem, a jego rolą w środowisku jako odpadu. Ta właśnie wiedza pozwala na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych, którymi są m.in.:

  • kupowanie produktów wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych;
  • zwracanie uwagi na stosowane opakowania – np. zamiast kupować owoce w jednorazowych reklamówkach, stosujmy opakowania wielorazowe takie jak torby bawełniane lub też kupujmy produkty oferowane bez opakowań jednorazowych albo z minimalnym ich użyciem;
  • zwracanie uwagi na czas użytkowania produktu i wybieranie tych o większej trwałości.

Nasze postępowanie jako świadomego konsumenta nie jest obojętne dla środowiska, ale również dla produktów dostępnych na rynku. Kupując warzywa w plastikowym opakowaniu niejako dajemy znać producentowi, że właśnie takiego towaru potrzebujemy, więc taki towar będzie nadal dostępny na rynku. Dlatego podejmując codzienne decyzje w sklepach i marketach, zastanówmy się nad konsekwencjami tego zakupu dla środowiska, tzn. czy to co właśnie kupujemy nie stanie się za chwile odpadem? Odpowiadając na te proste pytanie nie tylko dbamy o środowisko, ale również oszczędzamy nasze pieniądze.Konsultant Małgorzata

Źródło: Designed by Freepik