Kilka słów o segregacji odpadów

Kosze na odpady

“Segregując dbamy o środowisko naturalne” to zdanie znamy chyba wszyscy. Ale dlaczego powinniśmy segregować odpady i na czym dokładnie to polega? Na te oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Na czym ona polega?

Segregacja, to najprościej rzecz ujmując, wydzielenie ze strumienia wszystkich odpadów dokładnie tych, które nadają się do przetworzenia czy też ponownego wykorzystania. Łatwiej nam będzie zrozumieć czym tak naprawdę jest segregowanie, jeśli podejdziemy do odpadów jak do cennych surowców, które po odpowiednim przetworzeniu mogą stać się np. nowymi produktami. Zbierane w naszych domach odpady możemy podzielić na dwie grupy:

  • odpady – surowce, które nadają się w części lub w całości do przetworzenia, lub też ponownego wykorzystania;
  • odpady, które surowcami nie są, ponieważ nie nadają się do ponownego wykorzystania czy też przetwarzania.

Segregowanie to oddzielanie odpadów z grupy pierwszej od tych z grupy drugiej. Stopień eksploatacji surowców naturalnych jest już tak duży, że ich odzyskiwanie jest jedyną, najlepszą metodą przejęcia odpowiedzialności za losy naszej planety.

W jakim celu segregujemy odpady?

W mojej pracy zawodowej bardzo często słyszę pytanie, dlaczego tak właściwie segregujemy odpady? Przecież o wiele prościej jest postawić jeden pojemnik i do niego wrzucać wszystkie odpady, a następnie całość przetwarzać na specjalnie do tego celu przystosowanych instalacjach.

Takie działanie pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej opłacalne, w rzeczywistości takie nie jest, chociażby z uwagi na koszty środowiskowe oraz utratę cennych surowców. Co więcej, im dokładniej sortujemy, tzn. rozdzielamy strumień odpadów na poszczególne frakcje, tym mniejsze koszty ponosi środowisko naturalne.

Poniżej przedstawiam koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w zależności od sposobu ich zbierania, od najbardziej nieopłacalnych do najbardziej uzasadnionych ze względów środowiskowych oraz ekonomicznych.

tabelaSkala: 0- bezkosztowo, 1 – bardzo niskie koszty, 2 – niskie koszty, 3 – koszty porównywalne w każdym systemie, 4 – wysokie koszty, 5 – bardzo wysokie koszty.

Aby dokładniej wyjaśnić co dzieje się gdy segregujemy odpady i kiedy ich nie segregujemy, posłużę się przykładem papieru, który wrzucony bezpośrednio do strumienia całości odpadów, tj. jednego pojemnika ze wszystkimi odpadami, zamiast cennego surowca staje się odpadem. Dzieje się tak, ponieważ do przetworzenia lub odzyskania papieru bardzo ważne jest zachowanie jego czystości, a dokładniej nie zabrudzanie go np. resztkami jedzenia oraz innymi odpadami. Tłusty lub zabrudzony papier staje się odpadem nienadającym się do odzyskania. Jest to technologicznie bardzo trudne, a ponadto całkowicie nieopłacalne. Dlatego gromadzenie wszystkich odpadów w jednym pojemniku jest nieuzasadnione, nie tylko ekonomicznie, ale również ze względów środowiskowych.

Dlaczego w naszych domach powinniśmy stosować segregację odpadów?

Segregacja odpadów przez mieszkańców, czyli tzw. “segregacja u źródła”, jest najlepszym sposobem segregacji. Wynika to z tego, że żadna maszyna nie posegreguje odpadów tak dobrze jak zrobimy to my, w naszym domu. Dzieje się tak z kilku powodów: pierwszy z nich podałam wyżej, natomiast drugi to ilość odpadów jaką mamy do rozsortowania. Z danych Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, przeciętny mieszkaniec niewielkiego miasta wytwarza tygodniowo ok. 60 l wszystkich odpadów. Oznacza to, że do podzielenia na strumienie mamy 60 l odpadów w ciągu tygodnia, podczas gdy ilość odpadów konieczna do rozsortowania na instalacji to kilkadziesiąt ton dziennie. Aby wyobrazić sobie ten proces, posłużę się przykładem papierowej koperty z okienkiem wykonanym z folii. Jest to tak zwany odpad wielomateriałowy, ponieważ złożony jest z dwóch materiałów. Właściwa segregacja tego odpadu polega na usunięciu plastikowego okienka z koperty i wyrzuceniu do pojemnika na plastik. Pozostały papier – kopertę wrzucamy do pojemnika na papier. Usunięcie plastikowego okienka przed wrzuceniem do pojemnika, zajmie nam kilka sekund. Wykonanie tego procesu na instalacji przez maszynę, jest całkowicie niemożliwe. To właśnie takie małe szczegóły oraz nasze chęci prowadzą do odzyskania cennych surowców, a tym samym zmniejszenia eksploatacji środowiska naturalnego.Konsultant Małgorzata