Jak wygląda recykling niebezpiecznych elektrośmieci i gdzie je oddać?

Elektrośmieci

Postęp technologiczny sprawia, że bardzo szybko urządzenia elektryczne i elektroniczne przestają być aktualne i przez to wymieniamy je na nowe. To z kolei powoduje generowanie ogromnej ilości elektrośmieci, inaczej zwanych ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Najczęściej są to odpady niebezpieczne ze względu na zawartość składników toksycznych, które po wydostaniu się z urządzeń mogą powodować choroby, zatrucia, a także skażenie wody, gleby i upraw rolnych. Przykładem niebezpiecznej substancji jest chrom, który ma za zadanie chronić metalowe elementy przed rdzą. Zatrucie tym pierwiastkiem grozi alergią, a także zaburzeniem układu krążenia czy oddechowego. Z kolei ołów, stosowany głównie w elektronice, gromadzi się w tkance kostnej niszcząc szpik. W wyeliminowaniu ryzyka przedostania się substancji szkodliwych do środowiska pomaga recykling elektroodpadów. Zalicza się do nich wszystkie popsute, nieużywane, a także niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne, które zasilane były za pomocą prądu lub baterii m.in. komputery, telefony, zabawki, pralki, lodówki, a nawet świetlówki czy LEDy.

Jak wygląda przetwarzanie, w tym recykling elektroodpadów?

Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie go do ponownego użycia może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania, który posiada wymagane zezwolenie. W takim zakładzie stosuje się najczęściej obróbkę mechaniczną i separację fizyczną – proste metody i nieszkodliwe dla środowiska. W pierwszej kolejności następuje demontaż urządzeń i segregacja poszczególnych elementów na grupy takie jak metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier, drewno oraz elementy elektroniczne.

Odpady powstałe po demontażu przekazywane są prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub innego odzysku. Metalowe elementy są rozdrabniane i poddawane dalszej obróbce fizycznej i procesom hydrometalurgicznym. Odpady te są także poddawane separacji magnetycznej, elektrostatycznej i prądowo-wirowej, za pomocą których otrzymuje się żelazo, frakcję nieżelazną i niemetaliczną. Kolejnym etapem jest poddanie grupy metalicznej dalszym obróbkom i separacji, dzięki czemu otrzymuje się metale takie jak miedź, srebro, glin, a także pallad.

Zastanawiasz się dlaczego recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych jest taki ważny? Ponieważ dzięki temu procesowi większość elementów ma szansę na drugie życie. Odzyskane surowce mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów. Przykładem są zmielone tworzywa sztuczne otrzymane ze zużytego sprzętu, które są wykorzystywane do produkcji kołpaków samochodowych. Z kolei złoto, platyna, srebro lub miedź, odseparowane np. z telefonów komórkowych, wykorzystuje się do produkcji plomb dentystycznych lub też instrumentów muzycznych.

Co więc zrobić z elektroodpadami?

Jest kilka sposobów poprawnego postępowania z tego rodzajem odpadów. Musisz jednak pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie wyrzucać ich na śmietnik! Jednym ze sposobów jest oddanie zużytego sprzętu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który w Sierpcu mieści się przy ul. Traugutta 33. Kolejnym sposobem jest oddanie go w sklepie z urządzeniami elektronicznymi podczas zakupu nowego. Jeżeli punkt skupu złomu posiada zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów, także możesz je tam oddać. Masz też możliwość pozostawienia zużytego sprzętu w punkcie serwisowym, w przypadku gdy jego naprawa jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy uznasz, że naprawa sprzętu jest dla Ciebie nieopłacalna. Każdy z tych sposobów jest bezpłatny, tak więc musisz tylko dostarczyć zużyty sprzęt do właściwego miejsca. Odpłatne może okazać się jedynie przekazanie zużytego sprzętu niepochodzącego z gospodarstw domowych.

Zapamiętaj!

  1. Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika! To niebezpieczne dla Ciebie i dla środowiska, a ponadto zakazane.
  2. Oddawaj zużyte sprzęty w odpowiednie miejsca.
  3. Nie chomikuj elektroodpadów i wymień przestarzały sprzęt na nowy, energooszczędny.
  4. Nie demontuj samodzielnie zużytego urządzenia – możesz uwolnić szkodliwe substancje, które są niebezpieczne dla Twojego zdrowia i środowiska.

Źródło: