Sierpc w kierunku Smart City

smartcity

Miasto Sierpc realizuje projekt “Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, po to by poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z elementów tego projektu jest stworzenie „Strategii Rozwoju Sierpca w kierunku Smart City”.

Co dokładnie oznacza „smart city”?

Dzisiejsze władze miast stają przed wyzwaniami współczesności. Muszą pokonać nowe problemy,
takie jak spadek liczby mieszkańców, zanieczyszczenie środowiska, kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach. Mają za zadanie sprawić, że ich miasto będzie silne ekonomicznie, konkurencyjne i atrakcyjne dla przedsiębiorców, dbając przy tym o odpowiednią jakość życia mieszkańców. Realizacja takich założeń jest z pewnością niełatwa. Dla wielu miast europejskich taką drogą jest idea smartcity, która stała się fundamentem polityki zarządzania i rozwoju. Idea smart city polega na inteligentnym wykorzystaniu technologii, zasobów informacyjnych oraz infrastruktury we wszystkich aspektach aktywności miasta.
Miano inteligentnych zdobywają miasta, które spełniają kilka warunków, a jednym z nich jest zdolność do samouczenia, korzystania z posiadanych danych i informacji, umiejętność ich analizy i powiązania, aby szybko wyciągać wnioski i reagować na niebezpieczeństwo. Ważne jest także, aby łączyć ze sobą działania obecne i planowane, w celu uzyskania efektu synergii.
„Inteligentne miasto” to takie, w którym sposób zarządzania miastem polega na łączeniu ze sobą partycypacji społeczeństwa z technologią informacyjno-komunikacyjną. Bo przecież miasto jest dla mieszkańców, a nie odwrotnie, dlatego ważne jest, aby mieli oni swój wpływ na jego kształtowanie.
To dla mieszkańców tworzy się warunki, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo życia, jednocześnie dążąc do rozwoju miasta. Spełnienie tych warunków wymaga dostępu do informacji przestrzennych oraz narzędzi pozwalających na interpretowanie tych danych, gdyż zdecydowana większość działań podejmowanych przez włodarzy miast ma kontekst przestrzenny. Dane te wykorzystywane są m.in. w mapie jakości powietrza dla miasta Sierpc, która jest idealnym narzędziem prezentującym dane historyczne, teraźniejsze i przyszłe, wspomagając podejmowanie decyzji zarówno przez mieszkańców, jak i administrację.

Jak Sierpc wpisuje się w powyższe wymagania?

Rozpoczęcie realizacji projektu “Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, to jeden z pierwszych kroków w kierunki smart city. Działania podjęte w ramach projektu mają na celu zwiększenie przede wszystkim komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez wykorzystanie technologii i partycypacji społeczeństwa. W ramach projektu przeprowadzono już inwentaryzację źródeł ogrzewania, która jest niezbędna do podjęcia odpowiednich działań poprawiających jakość powietrza. Kolejnym krokiem jest instalacja oświecenia sterowanego poprzez inteligentny system, który ma zapewnić zmniejszenie zużycia energii i poprawić bezpieczeństwo ruchu ulicznego. Innowacyjnym rozwiązaniem jest montaż czujników wypełnienia kontenerów, dzięki którym nastąpi optymalizacja systemu odbioru odpadów. Ich realizacja będzie możliwa dzięki wspólnej pracy mieszkańców oraz administracji miasta z burmistrzem na czele. Chęć mieszkańców do nauki dobrych praktyk prowadzących do rozwoju miasta jest bardzo ważna, gdyż to właśnie z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców przystąpiono do projektu i tylko dzięki współpracy można osiągnąć zrównoważony rozwój miasta Sierpc.

InfografikaŹródło: Gotlib D., Olszewski R., SMART CITY, Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, Warszawa 2016.