Czy Twój odpoczynek jest niebezpieczny dla środowiska?

Las

Nastała jesień, a wraz  z nią krótsze dni, dlatego tak ważne jest aby wykorzystać każdą minutę na spędzenie wolnego czasu w przepięknej, złotej naturze. W tym celu możesz skorzystać z bogactw naturalnych Sierpca takich jak jeziora czy lasy, które przyciągają nie tylko osoby spragnione wypoczynku, ale też amatorów grzybów. Wycieczki piesze i rowerowe to idealna okazja, by podziwiać piękno naszych okolic.

Jednak czy zastanawiałeś się nad tym, że Twoja wędrówka leśnymi ścieżkami lub wycieczki rowerowe mogą mieć negatywne skutki dla środowiska? Musisz pamiętać o tym, że lasy, łąki czy jeziora to nie tylko idealne miejsce do odpoczynku, ale również przestrzeń życiowa niezliczonych gatunków roślin i zwierząt.

Często spotykamy się z sytuacją, w której osoby decydujące się na wędrówkę po lesie, wybierają dojazd samochodem. Ze względu na naturalne środowisko, zazwyczaj brakuje miejsc parkingowych, a to doprowadza do tego, że kierowcy nie przestrzegają zasad ruchu drogowego i pozostawiają swoje samochody na poboczach lub nawet w środku lasu. Takie zachowanie stanowi bezpośrednie zagrożenie, gdyż nagrzane katalizatory są częstymi powodami zapalenia się ściółki leśnej. Co więcej, pozostawiając samochód w lesie, przyczyniasz się do niszczenia ściółki, obniżając tym samym żyzność gleby i zaburzasz proces retencji wody.

Musisz pamiętać, że parkowanie samochodu na ścieżkach leśnych jest w większości miejsc surowo zabronione, a poruszanie się pojazdami silnikowymi na terenach leśnych jest dozwolone wyłącznie na drogach publicznych. Co ciekawe, nie istnieje obowiązek umieszczania tabliczek o zakazie wjazdu, dlatego pamiętaj, aby poruszać się samochodem i parkować wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Udając się pieszo na wędrówkę po lesie możesz poruszać się także poza wyznaczonymi ścieżkami, jednak zachowaj przy tym szczególną ostrożność i zwracaj uwagę, by nie uszkodzić fauny i flory. Istnieją miejsca, w których opuszczanie wyznaczonych ścieżek jest zabronione np. siedliska zwierząt, drzewostany nasienne czy rezerwaty przyrody.

Udając się do lasu pamiętaj, że nie wszystkie dziko rosnące kwiaty lub grzyby możesz zbierać, ponieważ niektóre z nich znajdują się pod ochroną. Informacje na temat gatunków chronionych znajdziesz w Ustawie o ochronie przyrody i Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków roślin. Bądź ostrożny, aby podczas zbierania grzybów lub roślin nie niszczyć runa leśnego i nie rozgarniać ściółki. Zadbaj też o to, aby po zebraniu grzyba przykryć to miejsce mchem lub ściółką leśną, aby nie zniszczyć grzybni. Zrywaj w rozsądnych ilościach oraz na własny użytek, w przeciwnym razie możesz zostać ukarany karą grzywny za niszczenie mienia skarbu pastwa.

Czas spędzony w lesie to także szansa na spotkanie różnych gatunków dziko żyjących zwierząt. Musisz pamiętać, że las jest ich domem, a my jedynie gośćmi, więc musimy ich traktować z należytym szacunkiem. Pierwsza i najważniejsza zasada to nie hałasować, gdyż wtedy narażamy zwierzęta na stres, który może powodować zmiany w ich zachowaniu i aktywności dobowej. Naturalnym zachowaniem zwierzyny w przypadku spotkania z człowiekiem jest ucieczka, a to może doprowadzić do opuszczenia przez nią swojego dotychczasowego siedliska. Z tego powodu staraj się nie wędrować po wysokich trawach i zaroślach. Także w przypadku organizacji pikniku sprawdź dokładnie, czy w miejscu w którym chcesz rozłożyć koc nie ma jakiegoś gniazda czy nory. Szczególną ostrożność musisz zachować w okresie lęgowym zwierząt (od kwietnia do maja) i w czasie zimy. Wtedy zwierzęta są nad wyraz wrażliwe, a powołując się na swój instynkt obronny, czasem stają się nawet agresywne. Dlatego zastanów się czy spacer do lasu z Twoim czteronożnym pupilem jest dobrym pomysłem, gdyż widok uciekającej zwierzyny może być dla niego zaproszeniem do gonitwy. Jeżeli jednak zdecydujesz się na wyprowadzenie psa do lasu, koniecznie pamiętaj o smyczy!

Wybierając się na łono natury często zabieramy ze sobą przekąski i napoje. Niestety spora część śmieci zostaje pozostawiona w lesie. Jest to niezmiernie niebezpieczne dla mieszkańców leśnej fauny i flory. Rozkładające się śmieci są przyczyną rozwoju bakterii chorobotwórczych, niebezpiecznych grzybów oraz odoru, który przyciąga zwierzęta roznoszące groźne choroby (np. szczury, muchy, komary). Zwierzęta szukając pokarmu natrafiają na woreczki foliowe, szkło czy też odłamki metalu, które je okaleczają lub prowadzą do ich śmierci. Dzikie wysypiska śmieci niszczą ekosystem, co powoduje wymieranie drzew. Dlatego nigdy nie zostawiaj śmieci w lesie! Przed wyprawą spakuj do plecaka worek na śmieci, aby pozostawić las czysty i bezpieczny.

Odnosząc się do bezpieczeństwa, należy także wspomnieć o rozpalaniu ognisk w lesie czy paleniu papierosów – jest to zabronione, z wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc. Takie miejsca są przystosowane do zabezpieczenia przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia, co mogłoby skutkować wypaleniem lasu, które miałoby katastrofalny wpływ na faunę i florę. Skorzystaj ze strony nadleśnictwa lub skontaktuj się z pracownikiem nadleśnictwa, aby dowiedzieć się gdzie znajdują się wybrane miejsca. Sam sposób zorganizowania ogniska także określa nadleśniczy, wydając zgodę na jego rozpalenie. Zazwyczaj polega to na usunięciu ściółki leśnej i odsłonięciu pasa gleby wokół ogniska. Jeżeli ułożysz dookoła paleniska kamienie, dodatkowo zabezpieczy to Twoje ognisko. Nie możesz jednak samodzielnie zebrać chrustu oraz gałęzi z okolicy. Jest to wykroczenie, gdyż wszystkie drzewa znajdujące się w lesie podlegają ewidencji i zasadom sprzedażowym ustalonym w nadleśnictwie. Jeżeli chcesz użyć drewna pochodzącego z lasu musisz się zwrócić do nadleśnictwa, który określi zasady zaopatrzenia się w drewno. Rozpalając ognisko pamiętaj, aby znajdowało się ono w odstępie 6 metrów od drzew i aby wysokość płomienia nie przekraczała 2 metrów. Musisz też mieć przy sobie sprawny środek łączności oraz przygotowany sprzęt, którym w razie potrzeby możesz natychmiast ugasić płomień. Po skończeniu ogniska, zalej wypalenisko dokładnie wodą, zasyp pisakiem i sprawdź czy nie ma tlących się głowni.

Tak niewiele trzeba, aby żyć w harmonii z przyrodą. Las to dom dla dziko żyjących zwierząt i roślin, więc korzystaj świadomie i odpowiedzialnie z jego dobrodziejstw. Przestrzegaj tych zasad i namawiaj do tego innych, a przyczynisz się do ochrony środowiska.

Źródło: