Szkolenie w kierunku Smart City

szkolenie

W związku z realizacją projektu „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” w dniu 29.01.2021 r. zorganizowano szkolenie online, którego celem było przedstawienie pracownikom administracji nowoczesnych sposobów i narzędzi do zarządzania energią w mieście w duchu idei smart city. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu.

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwsza część obejmowała wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia smart city z perspektywy szeroko pojętej energii. W tym zakresie przedstawiono m.in.:

  • aktualny stan wykorzystania energii w Polsce,
  • konsekwencje oddziaływania na środowisko sektora energii,
  • perspektywy rozwoju wynikające z polityki energetycznej na szczeblu Polski,
  • przykłady smart rozwiązań.

Drugi blok szkolenia skupiał się na kosztach dystrybucji energii elektrycznej i analizie danych fakturowych pod kątem poszukiwania potencjalnych oszczędności. W ramach projektu przeanalizowano roczne faktury dla wybranych punktów poboru energii elektrycznej i na tej podstawie zarekomendowano działania, które mogą przyczynić się do ograniczania wydatków w tym zakresie.

W ostatniej części szkolenia, uczestnikom zaprezentowano aplikację do zarządzania kosztami energii i wody w budynkach należących do mienia gminy. Aplikacja ma za zadanie usprawnić gromadzenie danych dotyczących budynków, a także danych o zużyciu i kosztach poszczególnych mediów oraz pozwolić na ich prezentację w formie czytelnych raportów i wykresów, które umożliwią sprawne zarządzanie energią w mieście.

Efektem szkolenia jest poniesienie kompetencji administracji, co przekłada się na podejmowanie jeszcze trafniejszych działań w kierunku idei smart city, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Sierpca.

infografika