Jak rozpoznać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne?

Frakcje odpadów

W 2019 roku weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła obowiązek powszechnej segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne to śmieci powstające w gospodarstwach domowych lub takie, które są do nich podobne pod względem składu.

Z dniem wejścia w życie ustawy została zmieniona dotychczas obowiązująca nomenklatura. Obecnie odpady zmieszane są uznawane za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Z uwagi na obowiązek powszechnej segregacji, określenie to może wprowadzać w błąd, ponieważ sugeruje wprost niesegregowane odpady. W rzeczywistości mówimy tu o pozostałościach po segregacji, inaczej nazywanych odpadami resztkowymi.

Które odpady zaliczają się do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych?

Określając te odpady należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że są to śmieci, których nie możemy umieścić w pojemniku przeznaczonym do selektywnej zbiórki innych odpadów. Dzieje się tak z uwagi na to, że nie mają one wartości jako surowiec nadający się do ponownego przetworzenia, ze względu na skład materiałowy lub też nieekonomiczność procesu recyklingu.

W pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne umieszczamy przede wszystkim odpady nienadające się do recyklingu oraz niebędące odpadami niebezpiecznymi, m.in.:

 • gąbki;
 • golarki jednorazowe;
 • kurz z odkurzacza, piasek, włosy, sierść, pióra;
 • resztki posiłków, mięso, kości, ości;
 • zatłuszczony papier, pergamin;
 • olej do smażenia;
 • potłuczone szkło, porcelana, fajans;
 • niedopałki papierosów;
 • zużyte artykuły higieniczne;
 • żwirek i trociny z kuwet dla zwierząt.

Mimo tego, że do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wrzucamy pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów, w pojemniku tym nie należy umieszczać:

 • odpadów wielkogabarytowych;
 • odpadów budowlanych;
 • zużytych opon;
 • baterii i akumulatorów;
 • odpadów medycznych;
 • środków chemicznych;
 • leków;
 • świetlówek;
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jeśli nie masz pewności, czy dany odpad możesz umieścić w pojemniku do segregacji odpadów surowcowych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier czy bioodpady), to najlepiej umieść go w pojemniku przeznaczonym na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. W ten sposób posegregowane przez Ciebie odpady nie zostaną zanieczyszczone tymi, które nie nadają się do recyklingu lub odzysku.

 

Konsultant Małgorzata