Jak poprawnie segregować bioodpady?

Bioodpady

Bioodpady można powtórnie wykorzystać wprowadzając je do obiegu materii w przyrodzie, np. poprzez kompostowanie. Odpowiednio przygotowany kompost stanowi idealny nawóz do roślin w przydomowych ogródkach i działkach. Jak doświadczenie pokazuje – segregacja bioodpadów nie jest sprawą prostą. Pierwszym skojarzeniem jakie mamy z pojęciem bioodpadów jest to, że jest to odpad, który podlega rozkładowi. Nie jest to błędne założenie, jednak może prowadzić do błędnej segregacji, np. w sytuacji, gdy umieścimy w pojemniku na bioodpady produkty pochodzenia zwierzęcego. Dlaczego nie powinniśmy wrzucać do brązowego pojemnika mięsa, kości czy odchodów zwierzęcych? Przede wszystkim ze względów sanitarnych oraz aby uniknąć powodowanych przez nie odorów oraz larw, które biorą udział w procesie rozkładu produktów pochodzenia zwierzęcego.

W pojemniku na bioodpady należy umieszczać tylko takie odpady jak:

 • obierki warzyw i owoców;
 • skorupki jajek;
 • łupiny orzechów;
 • fusy po kawie lub herbacie, razem z pa­pie­ro­wym filtrem;
 • czerstwe pieczywo;
 • zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe wraz z ziemią;
 • produkty pochodzenia roślinnego.

Przy segregacji bioodpadów bardzo ważne jest, aby nie wrzucać ich do pojemnika w opakowaniu, np. foliowej reklamówce, ponieważ dla tych odpadów bardzo ważny jest dopływ powietrza. Jeśli zawiążesz je szczelnie w plastikowej reklamówce, zniweczysz Twoje działania poczynione w domu. Powoduje to bowiem zagniwanie znajdujących się w folii odpadów, co w konsekwencji stwarza problemy z ich dalszym zagospodarowaniem.

Dlatego też pamiętaj, by wrzucać bioodpady do pojemnika bez opakowań, a zabrudzony worek umieścić w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Ponadto do pojemnika na bioodpady nie wrzucaj:

 • roślin porażonych chorobami grzy­bo­wymi, bakteryjnymi i wi­ru­so­wymi;
 • płyt wiórowych i MDF;
 • kości zwierząt;
 • odchodów zwierzęcych;
 • mięsa i padliny zwierząt;
 • oleju jadalnego;
 • drewna impregnowanego;
 • popiołu z węgla kamiennego;
 • leków.

Pamiętaj, Twoje działanie ma sens! Recykling bioodpadów może wspomóc:

 • nawożenie roślin ogrodowych;
 • ściółkowanie gleby pod roślinami;
 • rekultywacje terenów zdegradowanych lub składowisk odpadów.

 

Konsultant Małgorzata