Jak postępować ze zużytymi bateriami?

Baterie

Codziennie korzystamy z różnych urządzeń, które są zasilane za pomocą baterii. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zużyte baterie są niebezpieczne dla naszego zdrowia i środowiska, dlatego nie możemy wyrzucać ich do kosza na odpady.

Dlaczego ten rodzaj odpadów jest uznawany za niebezpieczny?

W bateriach zachodzą procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki, stanowiące niebezpieczeństwo zarówno dla środowiska, jak i dla nas. W skład baterii jednorazowego użytku wchodzą metale ciężkie, m.in. ołów, kadm, rtęć. Ołów jest mutagenny. Gromadzi się we krwi i odkłada się w kościach oraz tkankach miękkich. Organizmy zatrute tym pierwiastkiem mają problemy z płodnością, nerkami i przewodem pokarmowym. Z kolei kadm oprócz zaburzenia czynności nerek oraz problemów z płodnością, powoduje nadciśnienie i zmiany nowotworowe. Wpływa także negatywnie na wchłanianie wapnia i fosforu w tkance kostnej. Kolejnym toksycznym pierwiastkiem jest rtęć, która przede wszystkim wpływa na układ nerwowy, powodując depresję, zmęczenie, bezsenność, zawroty głowy oraz osłabienie wzroku i słuchu. Z powodu grożącego niebezpieczeństwa ze strony substancji zawartych w bateriach muszą być one prawidłowo utylizowane.

Gdzie oddawać zużyte baterie?

Zużyte baterie wrzucaj do specjalnie oznaczonych pojemników, które możesz znaleźć w sklepach, szkołach czy urzędach. Możesz także oddać je w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który w Sierpcu mieści się przy ulicy Traugutta 33 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, a w środę od 7.00-17.00.

Zanim oddasz je do punktu, ważne jest ich odpowiednie przechowywanie w domu. Musisz zadbać o to, by były one przechowywane w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Nie wolno otwierać baterii, ani jej uszkadzać, gdyż grozi to wydostaniem się na zewnątrz szkodliwych substancji, które stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia.

Jak przebiega demontaż i recykling baterii?

Baterie zutylizowane w odpowiedni sposób nie zanieczyszczają środowiska i mają szanse na zyskanie nowego życia. Demontaż rozpoczyna się od obróbki mechanicznej, podczas której bateria jest podzielona na poszczególne frakcje: metaliczną, polipropyleny, polietyleny, pasty (głównie ołowiowe) oraz elektrolit. Następnie w celu odseparowania od siebie substancji, stosowane są procesy fizykochemiczne takie jak pirometalurgiczne i hydrometalurgiczne. Pierwszy z nich polega na wytapianiu metali w przystosowanych do tego celu piecach. W tym procesie odzyskuje się m.in. ołów, cynk oraz kadm, jednak stosując dalszą obróbkę można także otrzymać pozostałe metale, do których zalicza się miedź, chrom, żelazo, nikiel i mangan. Z kolei proces hydrometalurgiczny polega na rozpuszczaniu metali w specjalnych roztworach chemicznych, po to by następnie rozdzielać i koncentrować poszczególne składniki, aż do momentu powstawania półproduktów, które są wykorzystywane w innych procesach technologicznych lub produkcyjnych.

Zapamiętaj:

  1. Nie wyrzucaj baterii do kosza na odpady! – wyrzucaj je tylko do specjalnie przystosowanych do tego celu pojemników.
  2. Zanim oddasz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – wyciągaj baterie.
  3. Staraj się regularnie oddawać baterie tak, by nie zalegały w Twoim domu.
  4. Nie niszcz baterii, aby nie wydostały się na zewnątrz substancje szkodliwe.

Źródło: