Gdzie wyrzucać leki?

leki

W każdym domu jest miejsce pełniące rolę apteczki pierwszej pomocy, w której gromadzimy lekarstwa czy suplementy diety. Przychodzi moment, w którym robiąc porządki w swojej domowej apteczce stajemy przed dylematem: gdzie wyrzucić nieużywane bądź przeterminowane medykamenty?

Z pewnością nie możemy ich wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, ponieważ stwarzają zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

W takim razie co z nimi zrobić?

Odpady te należy wyrzucić do pojemników przeznaczonych do tego celu, które znajdują się w aptekach, lub zanieść do PSZOKa (w Sierpcu znajduje się przy ul. Traugutta 33).

W jaki sposób poprawnie wyrzucać takie odpady?

Papierowe czy inne opakowania i ulotki w nich zawarte można wyrzucić w domu do kosza przeznaczonego na selektywne gromadzenie takiego rodzaju odpadów. Natomiast tabletki powinno się wyrzucać w blistrach lub pojemnikach zbiorczych do pojemników przeznaczonych do tego celu. Syropy i krople należy oddawać w butelkach, maści i kremy w tubkach czy pudełkach, a aerozole w opakowaniach, które nie są uszkodzone. Ważne jest, aby w tych przypadkach nie opróżniać zawartości, ponieważ związki w nich zawarte przenikają do środowiska naturalnego, zagrażając roślinom, zwierzętom oraz nam – ludziom.

A co ze zużytymi igłami, strzykawkami czy ampułkostrzykawkami?

Te odpady powinniśmy oddać do PSZOKa. Niestety apteki nie mogą przyjmować tych odpadów, ponieważ mogą być one źródłem zakażenia.

Kiedy medykamenty stają się odpadem?

Lekarstwa wyrzucamy w momencie, gdy:

  • minął ich termin ważności,
  • były otwarte dłużej niż wskazywała ulotka,
  • były przechowywane w niewłaściwy sposób (np. za wysoka temperatura),
  • nie chcemy już ich używać.

Każde lekarstwo, syrop czy suplement diety, które stały się odpadem, należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na tego rodzaju odpady.

Dlaczego tak ważna jest właściwa segregacja?

Wyrzucenie medykamentów do pojemnika na zmieszane odpady komunalne sprawi, że trafią na składowisko. Tam mogą się rozkładać nawet przez kilkadziesiąt lat, a zawarte w nich związki mogą się przedostawać do gleby, powietrza bądź wody zagrażając środowisku naturalnemu. Wylanie syropu do kanalizacji spowoduje, że trafi on do rzeki, a następnie do morza czy wody gruntowej szkodząc roślinom i zwierzętom.